Materská škola 29. augusta B.Bystrica

oznamy

                              

 Vitajte na našej  stránke


Kontakt:  048 4141172

email:  ms29augusta@zoznam.sk

 Kontakt na  p,. riaditeľku MŠ 0915 835821


......................................................................................................................

 

OZ VČELIČKA

 

 

Podporte našu MŠ  a darujte nám 2% z Vašich daní

pre naše - Vaše deti:)

...............................................................................

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 11.4. 2019 v čase od 15.00 do 16. 30 hod.,  bude v našej MŠ deň otvorených dverí, na  ktorý Vás srdečne pozývame.


.............................................................................................

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ sa uskutoční 24.4.2019

dopoludnia čase od 8.00 do 12.00

 a popoludní  v čase  od 13.00- 16.00

Na zápis je potrebné doniesť už vyplnenú žiadost o prijatie dieťaťa do MŠ (tlačivo nájdete na stránke mesta BB) ,ako aj potvrdenie o zdravotnom stave Vášho dieťatka  od detského lekára.

..............................................................................................................................

 

Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

- papučky označené menom
 - pyžamko označené menom
       - pohárik s uškom na pitný režim,
                - náhradné oblečenie označené menom


 

..........................................................................................................................................

 

Pokyny pre rodičov:


     Prevádzka materskej školy je od  6.30 hod.  do  16.30  hod.


       
Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy

         do 8:00       hod.  a prevezme si ho medzi 15.00 – 16.30 hod.

           O 8:00 hod.   sa budova materskej školy uzamyká

   z bezpečnostných dôvodov a preto žiadame rodičov
           o dodržiavanie času príchodu dieťaťa do MŠ.


.......................................................................................................

 

VIANOČNÝ KONCERT 

 

Ostatné fotky z ášho koncertu nájdete v našej fotogalérii:)

.......................................................................................................................

 

Mikuláš v MŠ :)

 


           ............................................................................................................

 

Vianočné zvyky, alebo ako sme opekance robili


 

 

 

 

.........................................................................................................................

 

Užívame si jeseň :) 

....alebo ,,Jeseň pani bohatá farbí listy dozlata" :):)...


 

........................................................................................................................


SLÁVIK MŠ

Dňa 24.10. 2017 sme mali v našej MŠ súťaž o najkrajší detský hlások

,, Slávik v MŠ"

 V rámci regionálnej výchovy sa deti aj touto formou oboznamujú s našou bohatou a jedinečnou dedovizňou - ľudovými zvykmi, rozprávkami i prekrásnymi ľudovými piesňami :)

Z každej triedy sa tejto milej súťaže zúčastnili 3 deti, ktoré nám zaspievali  ľudovú pesničku.

Po zrelom uvážení a vyhodnotení spolu so všetkými deťmi našej MŠ, túto milú súťaž vyhrala Lilianka Miklošíková s peničkou ,,Tenká som ja tenučká"   a pôjde  reprezentovať našu MŠ na BYSTRICKÉHO SLÁVIKA, ktorý bude 15.11.2017 v ZUŠ J. Cikkera


 

.......................................................................................................................

 

Nové vybavenie šatní

 V tomto školskom roku sme sa zamerali na obnovu  detských šatní   a vybudovanie úložných priestorov na uskladnenie didaktických pomôcok vo všetkých triedach. Rekonštrukcia bola hradená  z financií

OZ Včelička pri MŠ


.................................................................................................................

 

Zážitok s našimi banskobystrickými hokejistami :)

 

 

..............................................................................................

     

 

 

Pri príležitosti 55.výročia MŠ

sme si vynovili aj našu jedáleň :)

 

 

 

................................................................................................................

 

Čo sme získali pre Vaše deti

 

V rámci  modernizácie   edukácie  pomocou IKT a DT v našej MŠ, sme v tomto škol.roku 2013/14 získali  štyri interaktívne tabule, každú v hodnote 3000 Eur. Dve interaktívne tabule sme dostali ako sponzorský dar, ostatné dve sme zakúpili z financií OZ Včelička pri našej MŠ a z financií MŠ. Dve triedy sme doplnili o novú PC techniku a softvérové edukačné programy. 

 

  Nové telocvičné náčinie a náradie


V škol. roku 2012/2013 sme vypracovali projekt na revitalizáciu telocvičného náradia a náčnia, podporovaný MŠSR. Pre našu MŠ sme takto získali  3300 Eur.


Projekt vypacovala pani učiteľka Renka Dáliková, konzultovala s pani riaditeľkou PaedrDr. Evkou Šávoltovou.